Petr Škrobánek

Latinko-hlaholice

Jakou abecedu bych přinesl na Velkou Moravu, kdybych byl Cyril a Metoděj?

 

Hlaholice Cyrila a Metoděje

Staroslověnské jméno

Moje latinko-hlaholice

Alternativní zápis,

poznámka

GlagolitsaAz.gif

Azъ

A a

 

GlagolitsaBuki.gif

Buky

B b

ß ?

GlagolitsaVedi.gif

Vědě

V v

 

GlagolitsaGlagol.gif

Glagolъ

G g

 

GlagolitsaDobro.gif

Dobro

D b

proč by toto písmeno mělo mít „břicho“ jednou doleva a jednou doprava ?

GlagolitsaJest.gif

Jestъ

E e

 

GlagolitsaZhivete.gif

Živěte

Ž ž

 

 

GlagolitsaDzelo.gif

Dzělo

З з

altr. Ʒ Ʒ

GlagolitsaZemlja.gif

Zemlja

Z z

 

GlagolitsaIzhe.gif

Iže

J j

 

GlagolitsaI.gif

I

I i

İ  ?

GlagolitsaDzherv.gif

Ďerv

Ď

 

 

GlagolitsaKako.gif

Kako

K k

latinská slova:  C c

GlagolitsaLjudi.gif

Ljudьje

L

 

GlagolitsaMislete.gif

Myslite

M m

 

GlagolitsaNash.gif

Našь

N n

 

GlagolitsaOn.gif

Onъ

O o

 

GlagolitsaPokoj.gif

Pokojь

P p

altr. Π π

GlagolitsaRtsi.gif

Rьci

R ʀ

 

GlagolitsaSlovo.gif

Slovo

S s

 

GlagolitsaTverdo.gif

Tvrьdo

T t

 

GlagolitsaUk.gif

Ukъ

U u

 

GlagolitsaFert.gif

Fertъ

F f

altr. Ф ф

GlagolitsaKher.gif

Chěrъ

X x

altr. Ж ж

GlagolitsaOht.gif

Otъ

O o

 

stejné jako Onъ

GlagolitsaShta.gif

Šta

 

 

= št

GlagolitsaTsi.gif

Ci

Ɔ Ɔ

aby se to nepletlo s latinským c = k

GlagolitsaCherv.gif

Črьvь

 

 

 

GlagolitsaSha.gif

Ša

Š š

 

 

GlagolitsaJer.gif

Tvrdý jer

Ù ù

 

krátké u

GlagolitsaJery.gif

Jery

Y y

vyslovuje se jako ruské ы

(tzn. hodně tvrdě)

GlagolitsaJerj.gif

Měkký jer

Ì ì

 

krátké i

GlagolitsaJat.gif

Ětь

 

 

= ja

GlagolitsaJo.gif

Jo

 

 

= jo

GlagolitsaJu.gif

Ju

 

 

= ju

GlagolitsaJusE.gif

Ęnsъ

 

 

= en, altr. Ę ę

GlagolitsaJusJe.gif

Jęnsъ

 

 

= jen

GlagolitsaJusO.gif

Ǫnsъ

 

 

= on, altr. Ǫ ǫ

GlagolitsaJusJo.gif

Jǫnsъ

 

 

= jon

GlagolitsaThita.gif

Fita

Ө ө

 

pro přepis řeckého theta

GlagolitsaIzhitsa.gif

Yžica

Ȳ ȳ

 

vyslovuje se jako německé ü

Žlutě jsou vyznačena písmena odlišná od současné české tiskací abecedy.

Protože bych očekával vývoj jazyka, zavedl bych pro českomoravské prostředí „nadčasově“ taky tyto znaky:

 

 

H h

h

 

 

Ǯ ǯ

 

 

 

Ť

 

 

 

 

Ň ň

 

 

 

 

Ř ř

 

 

 

 

Á á

 

 

 

 

É é

 

 

 

 

Í í

 

 

 

 

Ó ó

 

 

 

 

Ú ú

 

 

 

 

Ý ý

 

 

 

© 2017 • Ing. Petr Škrobánek